OZBILGIN Classic
Alışveriş Sepetim

K.V.K.K

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ VE KORUNMASINA İLİŞKİN GİZLİLİK POLİTİKASI

Değerli Müşterilerimiz, Ziyaretçilerimiz ve Üyelerimiz,

Özcan Özbilgin (“ Ozbilgin Co’” veya “Şirket”) olarak kişisel verilerinizin korunmasına ve özel hayatınızın gizliliğine son derece saygı duyuyor ve önem veriyoruz. İşbu Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunması Hakkında Gizlilik (“Gizlilik Politikası”), 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) gereğince, Ozbilgin Co olarak; Veri Sorumlusu sıfatıyla sizlere sunduğu ve sunacağı hizmetlere ilişkin kişisel veriler topladığını ve işlediğini, bu çerçevede ne tür veriler toplandığını, bu kişisel verilerin nasıl kullanıldığını, Ozbilgin Co tarafından işlenen kişisel verileriniz üzerindeki haklarınızın neler olduğunu ve bu hakları nasıl kullanabileceğinizi açıklamaktadır.

1. Tarafımızca Toplanan Kişisel Verileriniz Nelerdir?

Aşağıda yer alan veri konusu kişi gruplarından sağladığımız hizmetlere ilişkin olarak ve faaliyetlerimiz kapsamında kişisel veri toplamaktayız. Söz konusu kişisel verileri, her şartta KVKK`da yer alan veri işleme ilke ve şartlarına uygun olarak ve işbu Gizlilik Politikasın’da belirtilen hukuki sebepler doğrultusunda işlemekteyiz.

Ozbilgin Co'nun internet sitesine (https://ozbilgin.co/) (“ İnternet Sitesi”) üye olmanız halinde işlenen kişisel verileriniz aşağıdaki gibidir:

· Kimlik bilgileriniz (ad, soyad, doğum tarihi)

· İletişim bilgileriniz (adres, e-posta adresi, telefon numarası)

· Cinsiyet bilginiz

· İnternet Sitesini kullanımlarınıza ilişkin detaylar (İnternet Sitesindeki davranışlarınız, işlemleriniz, tercihleriniz, ziyaret edilen ürünler vs.)

· Alışveriş Bilgisi (alışveriş tarihi, zamanı, miktarı, alışveriş içeriği, ödeme şekli vs.)

Siteye üyelik olmaksızın alışveriş yapılması halinde işlenen kişisel verileriniz aşağıdaki gibidir:

· Kimlik bilgileriniz (ad, soyad, doğum tarihi)

· İletişim bilgileriniz (adres, e-posta adresi, telefon numarası)

· Faturada bulunmasını talep etmeniz durumunda (T.C. kimlik numarası, vergi numarası şahıs şirketi bilgileri)

· Alışveriş Bilgisi (alışveriş tarihi, zamanı, miktarı, alışveriş içeriği, ödeme şekli vs.)

· Alışverişinizi kredi kartı ile yapmanız halinde Kredi kartı bilgileriniz (Ozbilgin Co tarafından kaydedilmeksizin ilgili ödeme kuruluşuna aktarılmaktadır)

Kişiselleştirilmiş/ticari iletişim izni vermeniz halinde işlenen kişisel verileriniz aşağıdaki gibidir:

· Kimlik bilgileriniz (ad, soyad, doğum tarihi)

· İletişim bilgileriniz (adres, e-posta adresi, telefon numarası)

· Faturada bulunmasını talep etmeniz durumunda (T.C. kimlik numarası, vergi numarası şahıs şirketi bilgileri)

· İnternet Sitesini kullanımlarınıza ilişkin detaylar (İnternet Sitesindeki davranışlarınız, işlemleriniz, tercihleriniz, ziyaret edilen ürünler vs.)

· Pazarlamaya esas bilgileriniz [doğum tarihi, cinsiyet bilgisi, İnternet Sitesi kullanımları, alışveriş alışkanlıkları, adres, ve alışkanlıklar gibi demografik üye/kullanıcı/müşteri bilgileri, kıyafet dahil her türlü ürüne ve hizmete ilişkin alışveriş alışkanlığı-tercihler, beğeniler ve ilgili yorumlar, yararlanılan kampanya, anket vb.leri ile içerikleri, fatura içerikleri, ödeme yöntemleri(nakit, kredi kartı vs.) ve ödeme detayları (taksit miktarı vs.) , eski ve yeni cep/ev/iş telefon/faks numaraları, mail adresleri, elektronik ticari ve sair iletişimlere yaklaşım-aksiyonlar, tanımlama bilgileri (çerez, web tarayıcı işaretleri-bilgisi, IP, beacon, kablolu-kablosuz ağ bağlantı bilgisi vb), reklam tanıtıcısı bilgileri, internet üzerinden konum paylaşım izni verilmesi halinde konum verileri]

2. Kişisel Verileriniz İşleme Amacımız ve Hukuki Sebebimiz Nedir?

KVKK uyarınca Ozbilgin Co olarak “Veri Sorumlusu” sıfatıyla siz değerli müşterilerimizin kişisel verilerini kaydetmemiz, saklamamız, güncellememiz, sınıflandırmamız, mevzuatın izin verdiği ölçüde üçüncü kişilerle paylaşmamız veya onlara devretmemiz “kişisel verilerin işlenmesi” olarak tanımlanmaktadır.

Ozbilgin Co olarak kişisel verileriniz aşağıda belirtilen amaçlar doğrultusunda işleyeceğiz:

 

Amaçlar

İşleme için Hukuki Temel

· İnternet Sitesi üzerinden gerçekleşecek olan üyelik ve satış süreçlerine ilişkin sözleşmenin akdedilmesi,

· sipariş edilen ürünün adresinize gönderilmesi,

· fatura düzenlenmesi,

· ödeme alınması,

· bizimle iletişime geçtiğiniz takdirde sorun ve şikayetlerinizi çözümlenmesi ve gerektiğinde buna ilişkin olarak tarafımızın sizinle iletişime geçilebilmesi,

· ürün değişim, iade ve transfer taleplerinin inceleyip değerlendirebilmek,

· çağrı merkezi kalite standartları ve sizlere yapılan görüşmelerin hizmet/işlem güvenliğinin sağlayabilmek,

· tüm müşteri ilişkileri süreçlerini daha iyi yönetebilmek, takip edebilmek ve raporlayabilmek, ve

· sözleşmenin ifası ile ilgili diğer amaçlarla

Sözleşmenin kurulması ve ifası için veri işlemenin gerekli olması hukuki sebebine dayanarak;

· Ozbilgin Co’nun ilgili departmanlarının faaliyetleri kapsamında mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerimizi yerine getirmek,

· Yetkili ve görevli kamu kurum ve kuruluşları ile adli makamlara karşı olan bilgi, belge verme ve ilgili sair yükümlülüklerimizi yerine getirmek,

· bilgi güvenliği başta olmak üzere diğer hukuki yükümlüklerimizi yerine getirmek amaçlarıyla

· Hukuki yükümlülüğün yerine getirilmesi hukuki sebebine dayanarak

·Ozbilgin Co’nun ilgili departmanlarının faaliyetleri kapsamında sözleşmeden doğacak uyuşmazlıklarda mahkeme, icra dairesi, hakem heyeti gibi resmi kurum ve kuruluşlara karşı her türlü dava, cevap ve itiraz hakkının kullanılması amacıyla

· Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması hukuki sebebine dayanılarak

 

Ayrıca, kişisel verilerinizi yukarıda sayılan ve ilgili sair mevzuatta sayılan haller haricinde hiçbir şekilde başka bir ticari amaçla kullanmayacağımızı bilgilerinize sunarız.

3. Kişisel Verilerinizi Toplama Yöntemimiz Nelerdir?

Ozbilgin Co olarak, kişisel verilerinizi, Site üzerinden yaptığınız alışverişlerin veya üyelik işlemlerine ilişkin paylaştığınız bilgilerin sistemlerimize kaydedilmesi, sabit-mobil nitelikli internet ve iletişim cihazlarınızın kullanımlarından oluşan/edinilen verilerin sistemlerimize kaydedilmesi, İnternet Sitesi üzerindeki her türlü alışveriş, tahsilat, teslimat, işlem, anket doldurma, kayıt ve davranışsal işlemlerin sistemlerimize kaydedilmesi, telefon yoluyla sizinle iletişim kurulması esnasında vermiş olduğunuz bilgilerin sistemlerimize kaydedilmesi gibi otomatik yöntemlerle toplamaktayız.

4. Kişisel Verilerinizi Kimlere Hangi Amaçlarla Aktarmaktayız?

Kişisel verileriniz, yukarıda belirtilen veri işleme amaçlarını gerçekleştirmek üzere, Şirketimiz ile bağlı olan ortaklarımıza, grup şirketlerimize, tedarikçilerimize, hissedarlarımıza, kanunen yetkili kamu kurumları ve özel kişilere KVKK ve GDPR ile belirlenen işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.

Bu kapsamda Ozbilgin Co olarak;

· Bilişim teknolojileri, pazarlama faaliyetleri, ya da uzmanlık gerektiren danışmanlık vb. hizmetlerini almak, kişisel veri toplama süreçlerinde ürün ve hizmet desteği almak gibi amaçlarla Ozbilgin Co’nun yurtiçi ve yurtdışında bulunan iş ortakları ve hizmet sağlayıcıları (çağrı merkezi, cihazlar aracılığıyla kişisel veri toplama hizmeti, pazarlama danışmanlığı, veri tabanı, elektronik ileti aracı hizmet sağlayıcıları, danışmanlık, vb. hizmeti veren firmaları ile) ile paylaşmaktayız;

· Site üzerinden yaptığınız alışverişlerinizin ve diğer her türlü ürün taleplerinizin size gönderilmesi amacıyla kurye ve kargo hizmeti aldığımız iş ortaklarımıza aktarmaktayız;

· Yetkili ve görevli kamu kurum ve kuruluşları ile adli makamlara karşı olan bilgi, belge verme ve ilgili sair yükümlülüklerimizi yerine getirmek ve dava ve cevap hakları gibi yasal haklarımızı kullanabilmek amacıyla bizden istenen bilgileri anılan bu kurum, kuruluş ve makamlara aktarmaktayız;

· Ödemenizi kredi kartı ile yapmanız halinde kredi kartı bilgilerinizi, Ozbilgin Co tarafından kaydedilmeksizin ilgili banka, elektronik ödeme kuruluşu vb. hizmeti sağlayan üçüncü kişilere aktarmaktayız.

· Size e-posta ya da SMS ile kampanya bilgilendirmeleri yapılmasını kabul etmeniz halinde: Ozbilgin Co tarafından size özel satış ve pazarlama faaliyetlerinin planlanması, ürün ve hizmetlerin sizlerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek sizlere önerilmesi, müşterilerin alışveriş geçmişlerinizin değerlendirilerek müşterilere kampanya ve teklifler sunulması, bu kapsamda müşteri ve potansiyel müşterinin iletişim bilgilerine ticari elektronik ileti gönderilmesi, Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlere bağlılığın oluşturulması veya arttırılması gibi amaçlarla ürün ve hizmetlerin kişilerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek önerilmesi, tanıtılması ve gerekli olan aktivitelerin planlanması ve icrası, ürün ve hizmetlerimize ilişkin memnuniyet ve bağlılık araştırmalarının yapılması amaçlarıyla Ozbilgin Co'nun yurtiçi ve yurtdışında bulunan iş ortakları ve elektronik ileti aracı hizmet sağlayıcıları ile paylaşılabilmektedir.

5. Kişisel Verilerinize Yönelik KVKK Kapsamındaki Haklarınız Nelerdir?

KVKK madde 11 uyarınca kişisel verilerin sahibi olan kişilerin hakları aşağıda belirtilen şekildedir;

a) Sahip olduğunuz kişisel verilerin işlenip işlenmediğini öğrenme hakkı,

b) Kişisel verilerinizin işlenme ihtimalinde buna ilişkin bilgi talep etme hakkı,

c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme hakkı,

d) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme hakkı,

e) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme hakkı,

f) KVKK madde 7’de belirtildiği üzere, KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme hakkı,

g) (e) ve (f) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

h) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme hakkı,

i) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkı.

KVKK kapsamındaki haklarınızı yazılı bildiriminiz ile kullanabilirsiniz.

İşbu bildirimlerinizi Şirket merkezimiz olan Gaziosmanpaşa mah. İran cad. 21/19 Karum Avm Çankaya / ANKARA  adresine posta yolu ile ulaştırabilirsiniz.

Bildirimlerinizi ozbilginco@gmail.com adresimize mail aracılı ile yapabilirsiniz.

Bu kapsamda yapacağınız başvurular mümkün olan en kısa zaman diliminde ve en çok otuz (30) gün içerisinde sonuçlandırılacaktır.